EventBridge levert brug voor een van Nederlands grootste infrastructuurprojecten

 

Voetgangersbrug Amstelveen A9

Het verbreden van een snelweg door een stedelijke omgeving is logischerwijs een enorme uitdaging. De A9 tussen Badhoevedorp en Holendrecht wordt, in opdracht van Rijkswaterstaat , door aannemerscombinatie VeenIX verbreed naar vier rijstroken per rijrichting. Ook wordt een wisselbaan aangelegd. Dit project is een van Nederlands grootste infrastructuurprojecten voor de komende jaren.

Door problemen met staalleveringen was een semipermanente oplossing voor de oversteek van fietsers en voetgangers vertraagd. Hierdoor was er met spoed een mobiele voetgangersbrug nodig. Door de modulariteit van de EventBridge-brug, in combinatie met de door Movares zorgvuldig uitgewerkte onderliggende stukken, wordt onduidelijkheid in het vergunningstraject voorkomen. Hierdoor voldoet EventBridge aan de wens van opdrachtgever VeenIX, om in een ultrakort tijdsbestek een brug te kunnen plaatsen.

Effectieve en efficiënte oplossing

Om voetgangers zo efficiënt en veilig mogelijk over de weg te leiden, was een voetgangersbrug noodzakelijk. Hiermee zijn verdere maatregelen voorkomen. Frank de Groof, eigenaar van EventBridge: “Met onze bruggen kunnen we dit soort spoedoplossingen leveren, zodat een bouwproject geen vertraging oploopt. Uiteraard is dit niet alleen de verdienste van EventBridge. Dit is mede gelukt door de adequate, veerkrachtige samenwerking met VeenIX, Fugro en Movares. Daarnaast heeft het uitwerkingsniveau van de onderliggende stukken van onze bruggen ervoor gezorgd dat het vergunningstraject snel kon worden doorlopen. Door deze combinatie konden we zeer snel handelen en zijn we onderweg geen grote problemen tegengekomen.

Over het project

Het traject tussen Schiphol, Amsterdam en Almere is volgens RWS een van de drukste verbindingen van Nederland. De uitbreiding van de A9 tussen de knooppunten Badhoevedorp en Holendrecht is de laatste fase van dit enorme project. De weg krijgt vier rijstroken per rijrichting, er wordt een wisselbaan aangelegd en een deel wordt verdiept. Om het voor de omgeving aangenamer te maken komen er drie overkappingen met groenvoorzieningen en worden kunstwerken gerenoveerd of vervangen.