EventBridge: voetgangersbrug geworteld in circulariteit

Circulariteit is vanaf het begin één van de basisgedachten achter EventBridge geweest. Het originele idee en ontwerp van de mobiele voetgangersbrug ontstond namelijk uit de gedachte om een herbruikbare brug te bouwen, met zo min mogelijk inspanningen. Met een levensduur van 50 jaar, kunnen de bruggen van EventBridge nagenoeg ongelimiteerd worden herplaatst.

Kostentechnisch heeft EventBridge ingestoken op het verlagen van de Total Cost of Ownership (TCO) en Levenscycluskosten (LCC). Een voorbeeld hiervan is het fundament van de voetgangersbrug: doordat de brug op een draglineschot geplaatst wordt, is het niet nodig kosten te maken voor het storten van bijvoorbeeld een betonnen fundament. Hierdoor houden we de bijkomende kosten zo laag mogelijk. Daarnaast weet u als klant altijd waar u aan toe bent, zonder verborgen onderhouds- of plaatsingskosten.

Circulair Inkopen

Circulair inkopen is een relatief nieuwe term in Nederland. Nu er steeds meer aandacht komt te liggen op duurzaamheid, neemt het hergebruiken van producten en materialen een steeds prominentere rol in binnen onze economie. Binnen een circulaire economie bestaat afval niet meer. Door de herbruikbaarheid van materialen en producten te optimaliseren, voorkomen we het weggooien of verspillen van grondstoffen. Er worden nog altijd veel producten gemaakt, die op het einde van hun levensduur (of eerder) worden weggegooid en/of vernietigd. Circulair inkopen voorkomt dit: een win-win-win-situatie voor milieu, mens en maatschappij.

Binnen grond-, weg- en waterbouw koopt men hoofdzakelijk in op basis van de laagste prijs. Hierin worden de kosten tot en met de oplevering meegenomen. Door de opkomst van circulariteit en duurzaamheid is een andere kijk op kosten noodzakelijk. In plaats van sturen op laagste prijs, is het sturen op Total Cost of Ownership of Levenscycluskosten een beter uitgangspunt. Deze kosten kijken verder dan enkel naar kosten voor het realiseren of aankopen van een bepaald product. TCC en LCC nemen de gehele levensduur van een product mee.
Onderstaande afbeelding toont een toelichting op deze kostensoorten.

Bron: PIANOo (2016) Levenscycluskosten als gunningscriterium

De Total Cost of Ownership omvat dus de inkoopprijs, plus de kosten van gebruik gedurende de levensduur van het product. Daarnaast worden ook de kosten aan het einde van de levensduur meegenomen (denk aan recyclekosten). Allemaal kosten die voor rekening van de organisatie komen.
Sturen op Levenscycluskosten gaat nog een stap verder. Hier worden ook risicokosten en kosten van externe factoren meegenomen. Denk hierbij aan maatschappelijke kosten zoals milieu- en sociale kosten.

Meer over Circulair Inkopen

Wegwijzer Circulair Inkopen