EMVI in het kort

EMVI staat voor ‘Economisch Meest Voordelige Inschrijving’. Dit bekent dat er bij het beoordelen van aanbestedingsinschrijving niet alleen naar de prijs, maar ook naar de kwaliteit wordt gekeken.

Tot een aantal jaren geleden was de laagste prijs van primair belang bij Nederlandse aanbestedingen. De bouwfraude toonde politiek Nederland dat het gunnen van bouwprojecten op basis van de laagste prijs niet altijd resulteert in de hoogste toegevoegde waarde voor mens en  maatschappij.

De overheid ging op zoek naar een methode, waarmee ze projecten ook konden gunnen op basis van kwaliteit. Hieruit is de EMVI-methode ontwikkeld.

Door deze kwaliteit goed en duidelijk naar voren te laten komen, onderscheidt u zich van andere aanbesteders in een EMVI-tender. Hiermee vergroot u de kans op het binnenhalen van de opdracht.

Daarnaast is het binnen een EMVI-aanbesteding mogelijk, om op basis van de gescoorde kwaliteitspunten een korting op de inschrijfsom te ontvangen. Hierdoor kunnen aanbesteders met een relatief hoge inschrijfsom de aanbesteding toch winnen. Een hoge kwaliteitsscore betekent namelijk een hoge korting op de inschrijfsom. Hierdoor komt de aanbieder per saldo toch op een lagere inschrijfsom uit, vergeleken met aanbesteders die zich minder focussen op kwaliteit (en toegevoegde waarde).

EMVI en EventBridge

Doordat we ons focussen op kwaliteit en toegevoegde waarde, zorgt een keuze voor EventBridge voor meer onderscheidend vermogen. Hoe onderscheidender uw aanbestedingsinschrijving, des te groter de scoringskans van uw inschrijving.

Binnen het EMVI-plan plaatst u de voetgangersbrug binnen de belangrijke en veelvoorkomende criteria ‘omgang met verkeer’ en/of ‘veiligheid’.

Een praktijkvoorbeeld: met EventBridge hebben we de dorpskern van Gulpen, die door werkzaamheden aan de N278 afgesloten zou moeten worden, bereikbaar weten te houden. Door de inzet van onze mobiele voetgangersbrug bleef de bereikbaarheid voor voetgangers en toeristen optimaal gedurende de uitvoering van het bouwproject. Dit zorgde voor enorm veel toegevoegde waarde en was kwaliteitsverhogend voor het bouwproject.

Voor meer informatie over EMVI: http://emvi.crow.nl/emvi-criteriabibliotheek