Overbrug eenvoudig drukke binnenstedelijke of provinciale wegen

We zetten de tijdelijke brug volledig in elkaar op grondniveau. Na het opstellen van de kraan duurt dit, bij gunstige omstandigheden, ongeveer drie uur. Als er naast de uiteindelijke locatie ruimte is om de mobiele brug te assembleren – denk aan een zijstraat of brede berm – dan is deze in slechts 20 minuten naar de juiste plek te verplaatsen. Hierdoor hoeft de weg slechts een zeer beperkte tijd te worden afgesloten. Een zeer sterk argument bij het aanvragen van een vergunning.